تبلیغات
موزیک جدید - بیا که رایت منصور پادشاه رسید

بیا که رایت منصور پادشاه رسید

پنجشنبه 22 مهر 1395 02:48 ب.ظ

 

بیا که رایت منصور پادشاه رسید

 • بیا که رایت منصور پادشاه رسید

  بیا که رایت منصور پادشاه رسید                               نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

  جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت                        کمال عدل به فریاد دادخواه رسید

  سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد                       جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید

  ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن                        قوافل دل و دانش که مرد راه رسید

  عزیز مصر به رغم برادران غیور                                  ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

  کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل                       بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید

  صبا بگو که چه‌ها بر سرم در این غم عشق                  ز آتش دل سوزان و دود آه رسید

  ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق                        همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید

  مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول                        ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

  تعبیر :

  شما پیروز می شوید و خبر بسیار خوبی نزدیک است که شما را به حد کمال می رساند و حق خودتان را می گیرید، به شرط اینکه در کارتان قاطع باشید و غفلت نکنید. به حضرت مهدی(ع) توکل کنید. مواظب اطرافیان باشید. خوابتان نبرد زیرا کسانی در کمینتان نشسته اند تا شما را به انحراف بکشانند.